Feitenpagina’s

Op dit deel van de site verzamelen we informatie die relevant is voor de projecten op de site. Daarmee maken we een feitelijke basis voor het beleid. Het is niet zo vanzelfsprekend wat een feit is, en het is zeker niet vanzelfsprekend wat relevante informatie is die je uit de feiten kunt halen. De feitenbladen zitten dan ook vol keuzes. Er zijn de volgende regels gehanteerd om te bepalen of informatie wordt opgenomen. 

  • De informatie moet een achtergrond geven bij een van de discussies die op de site gevoerd wordt; 
  • Er moet een toegankelijke bron naar/van de data zijn waaruit de informatie is samengesteld; 
  • Prognoses worden als vooruitberekening gepresenteerd wanneer de berekening transparant is, overige prognoses worden niet als relevante informatie gezien.
Feitenpagina Licht en duisternis
Inhoud van deze feitenpagina:• Zonnedagen • De hoeveelheid zonne-instraling• De mate van duisternis
Lees meer
| Tags: zonneinstraling, duisternis, licht
Feitenpagina buitengebied vergeleken met de dorpen
Inhoud van dit feitenblad • Aantallen inwoners in het buitengebied per dorp (stad)• Het buitengebied vergeleken met de dorpen en steden • Leeftijdsopbouw inwoners buitengebied ten opzichte van de dorpen en de stedenZie voor een algemene toelichting op feitenbladen en een toelichting op de berekeningen en de bronnen aan het eind van dit feitenblad.
Lees meer
| Tags: Aantallen inwoners, Leeftijdsopbouw
Feitenpagina bevolking
Inhoud van dit feitenblad • Bevolkingsomvang van Schouwen-Duiveland• Componenten van de bevolkingsontwikkeling • Opbouw van de bevolking • Binnenlandse migratie
Lees meer
| Tags: Bevolkingsomvang, bevolkingsontwikkeling
Feitenblad algemeen en agrarisch grondgebruik Schouwen-Duiveland
Inhoud van dit feitenblad:• Het grondgebruik op het land naar hoofdtypes zoals het CBS deze onderscheidt, vergeleken met de Provincie Zeeland en Nederland. • Een ‘agrarisch cultuurprofiel’: waarvoor wordt het agrarisch gebied gebruikt, ook weer vergeleken met de Provincie Zeeland en Nederland.• De ontwikkeling van de omvang van de landbouwgrond in de afgelopen 20 jaar
Lees meer
| Tags: agrarisch grondgebruik, agrarisch cultuurprofiel
Feitenpagina ontwikkeling aantal agrarische bedrijven Schouwen-Duiveland
Inhoud van dit feitenblad:• De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven in de afgelopen 16 jaar. • Een vooruitberekening van het verwachte aantal landbouwbedrijven in 2030• De ontwikkeling van de gemiddelde omvang van de agrarische bedrijven op Schouwen Duiveland, vergeleken met De Provincie Zeeland en met Nederland
Lees meer
| Tags: agrarische bedrijven