Het land en het water van Schouwen-Duiveland

Omgevingsvisie Buitengebied

Hoe houden we ons buitengebied mooi en vitaal? Wat kunt u daar aan bijdragen? Wat moet de gemeente volgens u doen? Met wie zou u zich willen organiseren om iets aan te pakken? Wilt u meedenken over de plannen die we maken? Kunnen wij meedenken met de plannen die u maakt? Wat speelt er allemaal in het landelijke (en water) gebied van de gemeente?

We willen graag met u als bewoner, bezoeker of ondernemer (die plannen heeft) in gesprek over het buitengebied. Over onderwerpen die u en ons raken. We zoeken een permanent gesprek, dus niet één keer of voor een specifiek project. We praten met elkaar, en ondertussen zijn u en wij aan de slag. Zo wordt dit een platform waar we samen, u als bewoner, ondernemer, organisatie en wij als gemeente, werken aan de vitaalste en mooiste omgeving die we kunnen bedenken. Zo bepalen we gezamenlijk de nieuwe koers voor het water en buitengebied van Schouwen-Duiveland.

 

Nieuws omgevingsvisie buitengebied

 • Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

  De gemeenteraad wil komen tot een vernieuwde omgevingsvisie Landelijk Gebied. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied teruggegeven aan het college van burgemeester en wethouders omdat ze de visie nog niet geschikt vond om vast te stellen. B&W is gevraagd om een vervolgproces te organiseren voor afronding van de Omgevingsvisie met de directe betrokkenheid van de gemeenteraad. We informeren ...
  Lees verder...
 • Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

  Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgestelde Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt de raadsbehandeling opgeknipt in drie fasen. Het voorstel is om de Omgevingsvisie in drie delen te behandelen: 1. visie op hoofdlijnen, 2. behandeling van de thema’s als bouwstenen van de visie,3. integratie van de bouwstenen in de Omgevingsvisie.We houden u op de hoogte van de data van de openbare raadsb...
  Lees verder...
 • Uitstel vaststelling omgevingsvisie landelijk gebied

  De Omgevingsvisie landelijk gebied is nog niet klaar om vastgesteld te worden. Burgemeester en wethouder hebben het voorstel van de raadscommissie teruggekregen en beraden zich nu hoe het proces verder gaat.
  Lees verder...
 • Informatieavonden ontwerp omgevingsvisie goed bezocht, reageren kan nog tot en met 7 januari 2019

  Op 4 en 12 december zijn er informatieavonden geweest over het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied. Het ontwerp ligt nog tot en met 7 januari 2019 ter inzage. Wilt u uw reactie (zienswijze) op de visie meegeven aan de gemeenteraad? Maak dan een afspraak voor een mondelinge zienswijze of stuur uw reactie per brief.
  Lees verder...
 • Inspraak ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied

  Het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied is voor iedereen te raadplegen van 26 november 2018 tot en met 7 januari 2019. Mocht u een reactie (zienswijze) willen geven op de koers voor het landelijk gebied dan kan dat in deze periode.
  Lees verder...
 • Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

  In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan onze zogenoemde krachtsbijeenkomsten. Dit heeft ons geholpen om de thema’s uit de omgevingsvisie verder te verfijnen en oplossingen te vinden. Dat resultaat willen we natuurlijk met u delen, daarom informeren we u graag over hoe onzeplanning eruit ziet.
  Lees verder...
 • Concept hoofdlijnennotitie omgevingsvisie gereed!

  In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor het buitengebied. De hoofdlijnennotitie is inmiddels in concept gereed. Hoe gaan we verder……
  Lees verder...
 • Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

  Naast alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de gesprekken, offline en online, met inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties is er ook informatie verzameld uit andere bronnen. De eerste 5 feitenpagina’s zijn gereed en gaan over Licht en duisternis, Buitengebied vergeleken met de dorpen, Bevolking, Algemeen en agrarisch grondgebruik en Ontwikkeling aantal agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland.
  Lees verder...
 • Reageren op de polls kan nog tot 1 september

  Tot september heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de online poll over de toekomst van het buitengebied. Heeft u een mening, dan horen wij die graag.
  Lees verder...
 • Nieuwe stellingen toegevoegd!

  Er zijn acht nieuwe thema’s aan de online discussie toegevoegd. We nodigen u van harte uit om (opnieuw) uw mening te geven en mee te praten. Op deze manier helpt u ons een goed beeld te krijgen van wat Schouwen-Duivelanders onder een mooi en vitaal buitengebied verstaan. De antwoorden die we ophalen gebruiken we om een visie op te stellen. Een visie die past bij de ideeën en wensen die u als inwoner of ondernemer heeft bij de toekomst van ons b...
  Lees verder...