Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

  • Aantal keer bekeken 2237
Op 22 oktober 2018 wordt de concept omgevingsvisie voor het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland gepresenteerd aan de gemeenteraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. De avond vangt aan om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De omgevingsvisie landelijk gebied bestaat uit drie delen: deel I : concept-omgevingsvisie deel II : achtergrond waardering gebiedskenmerken deel III: landschappelijke inpassingsstrategie z...
Lees meer
Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd met het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026. De concept-Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de ambities voor Schouwen-Duiveland als toeristisch recreatieve bestemming voor de toekomst weer. De agenda bevat strategische keuzes voor de toekomst, doelstellingen en uitvoeringsthema’s aan de hand waarvan per thema beleidskeuzes worden gemaakt.
Lees meer

Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Profiteren van projectfinanciering? Doe mee aan het Zon Offensief Zeeland

Met het Zon Offensief Zeeland bundelen Coöperatie Zeeuwind en energie-adviesbureau ECONNETIC verschillende daken in Zeeland tot één grootschalig project. De ondernemer wordt hierin volledig ontzorgd; zo vragen zij de SDE+ subsidie voor u aan en organiseren ze een aantrekkelijke projectfinanciering. U neemt vervolgens 15 jaar lang zonnestroom af van de zonnepanelen op uw eigen dak (van minimaal 150 m²) zonder te moeten investeren. Om subsidie te ontvangen is er een bedrijfsdak van minimaal 150m² ...
Lees meer
Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan onze zogenoemde krachtsbijeenkomsten. Dit heeft ons geholpen om de thema’s uit de omgevingsvisie verder te verfijnen en oplossingen te vinden. Dat resultaat willen we natuurlijk met u delen, daarom informeren we u graag over hoe onze planning eruit ziet.
Lees meer

Concept Agenda Toerisme 2018-2026 voorlopig klaar!

Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders op 18 januari van dit jaar hebben de recreatieve belangenorganisaties, verenigd in het ‘Platform Toerisme’, de afgelopen periode verder gewerkt aan de nieuwe visie voor het toerisme (voorheen ‘Visie THS’, inmiddels genaamd ‘Agenda Toerisme 2018-2026’). Mede aan de hand van de input door stakeholders, alsmede de eerdere dialoog met de politiek waarin is gesproken over de belangrijkste thema’...
Lees meer
Samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040

Samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Het einddoel is energieneutraal te zijn in 2040. Dat wil zeggen dat binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er voor het totale energiegebruik binnen de gemeentegrenzen nodig is. De vastgestelde energieagenda 2018 - 2023 bestaat uit 2 delen.
Lees meer
Veel belangstelling voor verduurzamen monumenten

Veel belangstelling voor verduurzamen monumenten

Op 6 februari organiseerden het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland en Gemeente Schouwen-Duiveland een gezamenlijke informatieavond in de Burgerzaal. De avond was een succes. Ruim 100 eigenaren van monumentenpanden lieten zich vertellen hoe zij hun monument duurzamer kunnen maken. Gemeente Schouwen-Duiveland startte samen met gemeenten Middelburg en Veere, de Monumentenwacht, de Hogeschool Zeeland (HZ) en bedrijfsleven het project Duurzame Monumenten Zeeland. Het project loopt in 2017 - 2018 en...
Lees meer
Vaste gast: onbekend maar belangrijk voor Zeeland

Vaste gast: onbekend maar belangrijk voor Zeeland

  • Aantal keer bekeken 1231
Zeeland telt zo’n 113.000 vaste gasten: gasten met hun eigen vakantieaccommodatie in Zeeland. Ter vergelijking: dit is bijna 30% van de reguliere Zeeuwse bevolking. Jaarlijks brengen deze gasten 5,8 miljoen overnachtingen door in hun stacaravan, op de seizoensplaats, in de tweede woning of op hun boot. Ter vergelijking: in toeristische accommodaties telde CBS 10,1 miljoen overnachtingen in 2016; vaste gasten zorgen dus voor een enorme hoeveelheid extra vakantienachten. Toch worden ze door belei...
Lees meer
Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari jl. heeft het ‘Platform Toerisme’ het voorlopige visiedeel gepresenteerd voor de nieuwe toeristische visie voor Schouwen-Duiveland, getiteld de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’. Bij deze bijeenkomst waren diverse vertegenwoordigers van belangenorganisaties aanwezig zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, verschillende natuurorganisaties en ook andere overheden zoals Rijkswaterstaat en Waterschap.
Lees meer

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!