A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Archief per categorie: Omgevingsvisie buitengebiedTerug
Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

De gemeenteraad wil komen tot een vernieuwde omgevingsvisie Landelijk Gebied. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeen...

Lees meer
Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgestelde Omgevingsvisie L...

Lees meer
Uitstel vaststelling omgevingsvisie landelijk gebied

De Omgevingsvisie landelijk gebied is nog niet klaar om vastgesteld te worden. Burgemeester en wethouder hebben het voor...

Lees meer
Informatieavonden ontwerp omgevingsvisie goed bezocht, reageren kan nog tot en met 7 januari 2019

Op 4 en 12 december zijn er informatieavonden geweest over het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied. Het ontwerp ligt...

Lees meer
Inspraak ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied

Het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied is voor iedereen te raadplegen van 26 november 2018 tot en met 7 januari 201...

Lees meer
Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om ...

Lees meer
Concept hoofdlijnennotitie omgevingsvisie gereed!

In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor het buitengebied....

Lees meer
Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Naast alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de gesprekken, offline en online, met inwoners, bezoekers, onderne...

Lees meer
Reageren op de polls kan nog tot 1 september

Tot september heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de online poll over de toekomst van het buitengebied. Heeft u e...

Lees meer
Nieuwe stellingen toegevoegd!

Er zijn acht nieuwe thema’s aan de online discussie toegevoegd. We nodigen u van harte uit om (opnieuw) uw mening te g...

Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212