A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Inspraak ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied

In 2017 en 2018 hebben wij samen met ondernemers, inwoners uit het buitengebied en andere overheden gewerkt aan een nieuwe koers voor het water en het landelijk gebied in Schouwen-Duiveland. Het resultaat is een omgevingsvisie met de titel: “Versterk het goud, versnel de vernieuwing’’.

 

Plangebied

Het gebied waar de visie voor het landelijk gebied over gaat is het deel van het eiland ten oosten van de lijn Recreatieverdeelweg-Kraaijensteijnweg met uitzondering van de daarin gelegen stadjes, dorpen en recreatieterreinen. De visie gaat ook over de Grevelingen en de Oosterschelde. 

 

Omgevingsbijeenkomsten

Hebt u vragen over de omgevingsvisie, wilt u een nadere toelichting of wilt u uw zienswijze aan ons meegeven, dan bent u van harte welkom op een van de omgevingsbijeenkomsten:

  • 4 december in dorpshuis ’t Zuudende, Beatrixstraat 1 in Kerkwerve
  • 12 december in dorpshuis Oosterhof, Sint Joostdijk 27 in Oosterland 

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur met een korte presentatie over de omgevingsvisie, daarna is er -gelegenheid voor uw reactie. Om 21.30 uur sluiten we de avond af.

 

Lezen visie

De omgevingsvisie is hieronder te lezen maar ook op de officiële website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Ook zijn de stukken in deze periode in te zien in de leesruimte van het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

 

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met 7 januari 2019 uw reactie sturen aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk per post, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0111-45 22 59.  

 

Vervolg

Alle reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die in het eerste kwartaal van 2019 de omgevingsvisie zal vaststellen. Deze visie zal als structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld omdat de nieuwe Omgevingswet (die de Wet ruimtelijke ordening gaat vervangen) nu nog niet in werking is getreden. 
Tegen de vastgestelde omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

De omgevingsvisie landelijk gebied bestaat uit drie delen en een samenvatting:

Deel I
Deel II

 

 

 

 

 

Deel III

 

Samenvatting

Klik op de afzonderlijke boekjes om deze te bekijken, de boekjes worden beeldvullend geopend 

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212