A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

afbeeldinglr2

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan onze zogenoemde krachtsbijeenkomsten. Dit heeft ons geholpen om de thema’s uit de omgevingsvisie verder te verfijnen en oplossingen te vinden. Dat resultaat willen we natuurlijk met u delen, daarom informeren we u graag over hoe onze
planning eruit ziet.

De zomervakantie gebruiken we vervolgens om het concept document af te ronden. 

In september presenteren we de concept omgevingsvisie aan de raad en gaan we in gesprek met hen over dilemma’s die er nog zijn. Ook u bent dan van harte welkom bij deze beeldvormende raadsbijeenkomst. Houd voor de exacte datum de website in de gaten of de gemeenterubriek in de WereldRegio.  
Deze laatste input helpt ons om de concept-omgevingsvisie rond te krijgen.  

Wij verwachten dat de visie dan in oktober/november het officiële inspraaktraject ingaat. We trappen deze periode af met een bijeenkomst, u ontvangt tzt een uitnodiging hiervoor. We nemen u dan nog eenmaal door het hele verhaal mee. In de periode die volgt heeft iedereen, ook u, de gelegenheid om opmerkingen of aanvullingen op het plan aan ons te laten weten door middel van een zienswijze. Alle zienswijzen die binnenkomen worden door ons beoordeeld en kunnen ervoor zorgen dat een plan aangepast wordt. Ons doel is om het plan nog dit jaar vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212