A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Concept Agenda Toerisme 2018-2026 voorlopig klaar!

 

Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders op 18 januari van dit jaar hebben de recreatieve belangenorganisaties, verenigd in het ‘Platform Toerisme’, de afgelopen periode verder gewerkt aan de nieuwe visie voor het toerisme (voorheen ‘Visie THS’, inmiddels genaamd ‘Agenda Toerisme 2018-2026’). Mede aan de hand van de input door stakeholders, alsmede de eerdere dialoog met de politiek waarin is gesproken over de belangrijkste thema’s en keuzes, heeft het platform het concept van de Agenda Toerisme verder vorm gegeven en de conceptkeuzes toegevoegd. Dit concept is inmiddels ook ter kennisname aan de (nieuwe) gemeenteraad gestuurd. U wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen en te reageren op het concept visiedeel, nog voordat deze de formele inspraak ingaat. In bijgevoegd document vindt u daarom de concept-agenda, inclusief nu de conceptkeuzes per thema. Bij de agenda toerisme hoort ook een uitvoeringsprogramma met acties per thema en gevolgen voor gemeentelijke regelgeving. Dit programma geven we in de komende weken nader vorm. De formele inspraak zal vervolgens naar verwachting vanaf eind mei/begin juni plaatsvinden. Besluitvorming door de raad is voorzien na de zomer. Wilt u reageren? Stuur dan uw email uiterlijk 21 mei aan Marcel van den Berge, Beleidsmedewerker Recreatie en Economie, op marcel.vanden.berge@schouwen-duiveland.nl.

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212