Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Terugblik op de Energiemarkt 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 was het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland de “place to be” als je vragen had over energie. In de hal stonden namelijk diverse marktkramen met ondernemers op het gebied van energiebesparing, maar ook energieverduurzaming. Lokale ondernemers als Thermecon (isolatie), Installatiebedrijf Deurloo, Ooms Warmtewereld en Saman informeerden de belangstellenden over de mogelijkheden van warmtepompen, pelletkachels en zonnepanelen. Daarnaast was Zumm ontwerpbureau aanwezig voor degenen die plannen heeft voor een duurzame verbouwingen/nieuwbouw.

De regionale energiecoöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland gaf toelichting hoe je, zonder dat je zonnepanelen op je eigen dak plaatst, toch voordelige zonnestroom kan krijgen, door deel te nemen aan een postcoderoosproject. Hierbij betaal je mee aan zonnepanelen die geconcentreerd op een ander dak gelegd worden.

E-Connection, Sweco Holland en Texel4trading gaven de geïnteresseerden informatie over  windenergie, zon op water en allerlei andere duurzame en mobiliteitszaken.

Deze energiemarkt was ook de start voor Zierikzee voor het duurzame monumentenproject. In dit project wordt geprobeerd de monumenteigenaren bewust te maken dat ook in monumenten energiebesparingsmaatregelen genomen kunnen worden en dat investeren hierin niet alleen goed is voor je portemonnee (je bespaart energie), en het wooncomfort (het wordt makkelijker warmer), maar ook voor de verkoopbaarheid van je monument als je wilt verhuizen. Op de markt waren daarvoor de Monumentenwacht, Glashandel Melieste met onder meer het isolerende monumentenglas, het gemeentelijk erfgoedplatform en het eigenaars collectief Middelburg groene Monumentenstad die in Middelburg proberen anderen en elkaar geïnspireerd te krijgen om maatregelen te nemen. Hierdoor konden de monumenteneigenaren van Schouwen-Duiveland een duidelijk beeld krijgen wat praktisch mogelijk zou kunnen zijn en welke ervaringen er mee zijn opgedaan.

 

Naast de informatiemarkt met de genoemde stands heeft de gemeente de informatiemarkt gebruikt om het energieloket Duurzaambouwloket.nl meer bekend te geven en informatie te verstrekken over de eilandelijke energieagenda 2018-2023 waarin aangegeven staat welke projecten de komende 5 jaar op stapel staan om een stap te maken naar onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn op het eiland.

 

Naast de informatiemarkt werd in de burgerzaal een 5 tal lezingen gehouden. Voor degenen die willen weten wat er toen gepresenteerd is, tref je hier heel kort de inhoud aan, maar tref je ook de presentaties aan.

Daniel Lodders van Saman Groep hield een heldere lezing over warmtepompen. (presentatie: presentatie warmtepompen )

Marjan Brandes van Zeeuwind hield een interessante lezing over het isoleren van je woning. De meest duurzame maatregel die je kan doen, en waardoor je al snel financieel voordeel behaalt, doordat je minder energie nodig hebt voor het verwarmen van je woning. Hierdoor heb je dus ook minder duurzame energie nodig om je huis energieneutraal te maken. (presentatie: presentatie isolatie)

Jacob van Berkel (lector Hogeschool Zeeland) heeft als deelnemer van de gemeentelijke denktank een toelichting gegeven op de gemeentelijke ambitie en de haalbaarheid ervan en over de eilandelijke energieagenda 2018-2023. (presentatie: presentatie energieagenda )

Marlou Boerbooms heeft het project Duurzame monumenten toegelicht zodat de monumenteneigenaren te horen hebben gekregen op welke wijze de gemeenten Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland de monumenten in die steden willen verduurzamen. (presentatie: presentatie duurzame monumenten)

Peter de Koeijer van de Energiecoöperatie Energie Werkt SD heeft tot slot vertelt hoe je kan deelnemen aan een postcoderoos. Hierdoor draag je bij aan de realisering van een zonnedak van minimaal 250 zonnepanelen en heb je een rendement op je investering de komende 15 jaar van 3%.  Hij dit dit zonder presentatie. Als je dus meer informatie wilt hebben over postcoderoosprojecten op Schouwen-Duiveland, neem dan contact op met de energiecoöperatie Energie Werkt Schouwen-Duiveland.

 

Het doel van de energiemarkt is om onze bewoners energie-bewuster te maken. We denken dat we daarin geslaagd zijn bij de bezoekers. Na afloop kijken we dan ook terug op een geslaagd evenement dat zeker volgend jaar een vervolg gaat krijgen.

Bijlage

  1. presentatie Energieagenda D van Berkel 171007.pdf 20-10-2017 10:45:10
  2. Presentatie Warmtepompen Zierikzee.pdf 20-10-2017 10:45:10
  3. 2017107 presentie isolatie energiemarkt Zierikzee.pdf 20-10-2017 10:45:30
  4. 20170927-aangepast duurzame monumentenpresentatie MB.PDF 20-10-2017 10:45:30

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!