Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Mooie aftrap voor verdere dialoog tussen de recreatiesector en de gemeenteraad

Op 7 juni jl. ging de recreatiesector in het Theater op Camping de Julianahoeve in dialoog met de gemeenteraad over de toekomst van het toerisme. Deelnemers waren partijen zoals de Recron, Hiswa, de Vekabo en de Vereniging strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK), samen met diverse recreatieondernemers en belangenorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten etc. Onder leiding van gespreksleider Arthur van Disseldorp van de Recron, werd aan de hand van een drietal stellingen van gedachten gewisseld met de politiek over het belang van toerisme voor de economie van het eiland en de ambities voor het toerisme op Schouwen-Duiveland. Eerst schetste Diana Korteweg-Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme een beeld van de feiten en cijfers van recreatie op Schouwen-Duiveland, het profiel van de gast en de laatste trends en ontwikkelingen. Arthur van Disseldorp ging vervolgens in op de vitaliteit van de recreatie en het imago van het eiland bij gasten buiten Zeeland, waaronder ook Duitsers en Belgen.

 

Enkele resultaten uit de dialoog met de raad:

Stelling I ‘Recreatie is de belangrijkste economische factor op het eiland’

 • Inwoners zijn zich dit bewust, maar er is volgens de politiek een groot verschil tussen Schouwen en Duiveland. Schouwen is hier wel voldoende van bewust, maar Duiveland niet.
 • Wet- en regelgeving is een punt waar recreatieondernemers zich zorgen over maken. De (digitale) dienstverlening aan ondernemers moet daarom verbeterd worden.
 • Het gaat goed met de recreatie maar 25% van de bedrijven maakt geen winst zo blijkt uit de cijfers. Als we niets doen, worden dit er alleen maar meer.
 • Veel ondernemers zijn nu nog verwend door goede bezettingen in de zomer, maar over 5 jaar missen meer ondernemers, die nu niet aan het investeren zijn, de boot. Positief is dat op Schouwen-Duiveland relatief gezien meer jonge ondernemers actief zijn.
 • De toeristische sector maakt voor de toekomst het verschil, maar dit maakt het eiland wel kwetsbaar.

 

Stelling II ‘De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland’

 • Kruisbestuiving tussen sectoren als Toerisme & Agrarisch heeft een grote kans. Meer beleving/ streekproducten / gezondheid.
 • De Zeelandpas is een middel (cijfers) en geen doel op zich. De hotelsector zou de pas nog veel meer kunnen gebruiken.
 • Hoe maakt de gemeente de verbinding met de sector? Faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld met revolving fondsen of vergoeding van legeskosten? Belangrijk hoe we inzetten op de onderkant van de markt.
 • Door bereikbaarheid N59 op de aandachtspuntenlijst te zetten, maak je automatisch de keuze om te kiezen voor de schouderseizoenen. In de zomer is er geen groei in aantallen toeristen meer mogelijk. Het is nog wel mogelijk om de aanwezige toerist meer te laten besteden en meer toerisme te trekken in de schouderseizoenen.
 • Het contact tussen de politiek en de sector is er wel, maar kan nog veel beter. De sector moet de raad voeden met informatie en de politiek moet actief met de sector praten. De rest van de sector moet zich daarvoor ook beter organiseren, bijvoorbeeld het MKB. Dit beter verbinden aan de recreatie. Dialoog tussen de politiek en de sector helpt om tot een plan voor toerisme vanuit de politiek te komen waarmee we koers kunnen bepalen.
 • De Kustvisie gaat uit van innoveren en renoveren.
 • Er moet nog meer focus op duurzaamheid komen.

 

Stelling III ‘Het merk Schouwen-Duiveland bestaat niet’

 • Combineer het promotiegeld met de VVV campagne om Zeeland te promoten en hierop mee te liften. Schouwen-Duiveland is wel een goed merk, met een hoge tevredenheidsscore (95%) en veel herhaalbezoek (80%). Het merk is echter geen bekend merk, Zierikzee en Renesse zijn iets meer bekend.
 • Schouwen-Duiveland is Zeeland.
 • Unieke plekken + de beleving, dat moet je verkopen, niet de naam.
 • We moeten het onderscheidend vermogen in de etalage zetten. Kies de landmarks, zoals de Plompetoren.
 • De watertoerist kent de wateren: komt veel van de boot af, van de jachthaven naar het dorp. Er is een goede samenwerking tussen de jachthaven en het MKB in Bruinisse.
 • Het imago van Schouwen-Duiveland: we moeten de crème de la crème zijn voor de toerist. Rol van het VVV hierin is belangrijk. Ga aan de slag met de trekkers, zoals Zierikzee en Renesse (het onderscheidend vermogen).

 

Belangrijke conclusie van de avond was dus dat het goed is dat er een betere en blijvende dialoog gaat plaatsvinden tussen de politieke partijen en de recreatiesector. Samen met de sector en de politiek gaan we kijken hoe we dit gezamenlijk kunnen gaan bereiken. Wilt u ook met ons meedenken over de visie toerisme? Op 18 september van 15.00 uur tot 20.00 uur organiseren we in de Zeeuwse Stromen in Renesse een symposium over de toekomst van het toerisme. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Bekijk hieronder in de bijlage de presentaties van het Kenniscentrum Kusttoerisme en de Recron aan de gemeenteraad.

Bijlage

 1. 2017-06-07 PPT KCKT cijfers trends S-D.pdf 21-6-2017 14:48:54
 2. PPP Imago SD, 7-6-2017.pdf 21-6-2017 14:48:53
 3. Vitaliteit verblijfsrecreatie SD, 7-6-2017.pdf 21-6-2017 14:48:53

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!