Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

De toekomst van het buitengebied ligt in uw handen, denkt u mee?

Wethouder Van Den Berg, als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied, wil graag met u als bewoners, ondernemers, organisaties, eigenaren in het buitengebied in gesprek. Niet alleen omdat de visie aan herziening toe is maar omdat, als we echt klaar willen zijn voor de toekomst, er volop samenwerking met u als bewoners, ondernemers, organisaties, eigenaren moet zijn. Alleen dan wordt de nieuwe omgevingsvisie een succes. In vier korte vragen vertelt hij op welke uitdagingen hij een antwoord hoopt te krijgen in de omgevingsvisie

 

Welke ontwikkelingen ziet u in het buitengebied waardoor het noodzakelijk is aan de slag te gaan met de nieuwe omgevingsvisie

Schouwen-Duiveland is gevormd door de natuur en de mensen die er wonen en werken. Het landschap herbergt de functies van natuur en de bedrijvigheid van voornamelijk agrariërs en recreatie. Voor de toekomstbestendigheid is het nodig dat bedrijven op kunnen schalen. Deze ontwikkeling zet druk op de kwaliteit van het landschap. De leegkomende bebouwing vraagt om een nieuwe invulling. Om dat allemaal in goede banen te leiden stellen we een nieuwe omgevingsvisie op.  We nodigen iedereen die een band heeft met ons buitengebied om samen met de toekomst van dit gebied aan de slag te gaan.  Betrokkenen in het buitengebied zijn uitgenodigd om daaraan mee te doen.

 

Waarom is het noodzakelijk om nu een nieuwe omgevingsvisie op te stellen?

Het klimaat verandert. De samenstelling van de bevolking verandert. De bedrijvigheid in onze gemeente verandert. Verder is ons bestemmingsplan buitengebied zo langzamerhand aan herziening toe. Vooruitlopend om de nieuwe omgevingswet willen we met de nieuwe omgevingsvisie en daarna het nieuwe omgevingsplan klaar zijn voor de toekomst.

 

Op welke vraagstukken moet de omgevingsvisie volgens u minimaal een antwoord geven?

De landbouw wil duidelijkheid over de zoetwatervoorziening tijdens droge perioden. De opschaling in de landbouw vraagt om grotere bedrijfskavels waar meerdere activiteiten mogelijk zijn. Niet alleen produceren maar ook verwerken. De recreatie wil in kunnen spelen op de veranderende recreatiemarkt. Dat vraagt om een flexibele opstelling die zorgvuldig afgewogen moet worden tegen de kwetsbare schoonheid van ons eiland. Vraagstukken die wat mij betreft zeker een antwoord moeten krijgen in de omgevingsvisie.

 

Waarom is een goede omgevingsvisie belangrijk voor de omgeving van de toekomst?

Wij zijn samen met onze inwoners en ondernemers verantwoordelijk voor de toekomst van het eiland. Het is dan ook logisch om met elkaar te onderzoeken welke keuzen we moeten maken en welke regels er moeten zijn zodat ons buitengebied mooi en divers blijft. Dat geldt met name voor de beschermende en ondersteunde maatregelen. Zij moeten op sympathie van u inwoners en ondernemers in het buitengebied kunnen rekenen.  In de omgevingsvisie die we gaan opstellen willen we hier samen met u over nadenken.  Door een gezamenlijke aanpak is er de ruimte om ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te maken. Omdat de omgevingsvisie en het omgevingsplan van ons allemaal worden helpt het om elkaar aan te spreken op gedrag en is dat niet alleen de taak van de overheid.

 

Doe mee?

Praat en denk mee over de toekomst van uw buitengebied in de nieuwe omgevingsvisie. Alleen met uw inbreng hoe groot of hoe klein dan ook kan ik een visie presenteren die op uw steun kan rekenen. Ik hoop u in groten getale te mogen ontmoeten en spreken op 23 mei tijdens de gebiedsconferentie.

 

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!