Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Stand van zaken nieuwe visie toerisme voor Schouwen-Duiveland. Denk u met ons mee?

Wat ging vooraf?

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft al meerdere jaren een toeristisch beleid. Dit beleid ligt vast in het zogenaamde ‘Actieprogramma Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme’. Dit actieprogramma vindt u onderaan deze pagina (Actieprogramma Schouwen-duiveland Kiest voor toerisme definitief PDF 13-2-2012). In 2015 is het huidige actieprogramma geëvalueerd. Deze evaluatie vindt u onderaan deze pagina (evaluatie_SD_kiest_voor_toerisme_2011_2015). De vraagstukken uit deze evaluatie zijn een belangrijke input voor de nieuwe toeristische visie.

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan om te komen tot een nieuwe visie?

In november 2016 hebben de Recron en de gemeente Schouwen-Duiveland samen het startschot gegeven voor een nieuwe visie toerisme voor het eiland. Het verslag van deze kick-off vindt u onderaan deze pagina (verslag_startbijeenkomst_toekomstperspectief). Sinds november is al flink wat werk verricht voor deze nieuwe visie. We informeren u graag over hoe dit proces verder verloopt.

 

In januari is voor de visie een ‘recreatieve denktank’ opgericht. Hierin zitten een tiental eilandelijke en regionale organisaties die zich bezig houden met (verblijfs-)recreatie. U kunt dan denken aan partijen als de Recron en de Hiswa, maar ook de VVVZeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme. Deze denktank werkt samen aan de visie. Als de visie er ligt, volgt de denktank ook de uitvoering in de komende jaren.

De denktank heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een nieuwe visie. Burgemeester en wethouders en de raad hebben dit plan begin dit jaar vastgesteld. Dit plan van aanpak vindt u onderaan deze pagina (plan_van_aanpak_toekomstperspectief_toerisme).

 

De denktank heeft inmiddels alle vraagstukken voor het toerisme op het eiland teruggebracht tot 10 overkoepelende thema’s, met voor ieder thema een uitdagende opdracht voor de toekomst. 10 trekkers uit de denktank zijn nu bezig om deze opdrachten uit te werken. Dit doen zij samen met verschillende mensen en organisaties van het eiland en met regionale partijen. De voorlopige thema’s zijn:

 • Thema 1: ‘Digitalisering is een kans’, trekker: Diana Korteweg-Maris (Kenniscentrum Kusttoerisme).
 • Thema 2: ‘Verbeter de verbinding land/water-water/land’, trekker: Henk Gravestein (Hiswa/Jachthaven Bruinisse).
 • Thema 3: ‘Bereikbaarheid/infrastructuur is op niveau met een + voor de ketenmobiliteit’, trekker: Rob Pouw (Recron/Landal Port Greve).
 • Thema 4: ‘Strand als blijvende trekker’, trekker: Leo van Vliet (VSSK).
 • Thema 5: ‘Gastheerschap, het hele eiland gastvrij’, trekker: Olav Davidse (Vereniging Hotels en Pensions)
 • Thema 6: ‘Meer met de natuur recreëren’, trekker: Margot Tempelman (Kenniscentrum Kusttoerisme).
 • Thema 7: ‘Voortdurend vernieuwen’, trekker: Arthur van Disseldorp (Recron)
 • Thema 8: ‘De marketing als vakantie-eiland moet beter’, trekker: Patrick Polie (directeur VVVZeeland).
 • Thema 9: ‘Uitbreiding toerisme in de schouderseizoenen’, trekker: Ed Troost (Recron)
 • Thema 10: ‘Cultuurtoerisme, Schouwen-Duiveland als podium’, trekker: Siemco Louwerse (Vereniging Musea Schouwen-Duiveland/Watersnoodmuseum).

 

In mei hebben we de uitdagingen per thema in beeld. Ook maken we momenteel beelden bij deze thema’s en brengen we alle toeristische cijfers en trends voor ons eiland in beeld. Als deze gegevens klaar zijn, dan kunt u ze op deze site terugvinden en eventueel downloaden. Wat al wel klaar is, is het onderzoek naar het imago van Schouwen-Duiveland onder de Nederlandse, Duitse en Belgische toerist. Op 20 maart is dit imago-onderzoek gepresenteerd aan de gemeenteraad. U kunt het imago-onderzoek onderaan deze pagina downloaden (R4731-01 Definitief rapport Toeristisch imago onderzoek Schouwen-Duiveland). Verder heeft de gemeenteraad eind maart met het concept van de Zeeuwse Kustvisie ingestemd. Deze kustvisie geeft belangrijke randvoorwaarden die we mee moeten gaan nemen in de nieuwe toeristische visie. U kunt de concept Zeeuwse Kustvisie onderaan deze pagina downloaden (2016-12-14 concept Zeeuwse Kustvisie met kaft).

 

Medio juni bespreken we de voorlopige uitkomsten met iedereen die belang heeft bij het toerisme op het eiland. Dit doen we zo breed mogelijk. Er is dus zowel voor inwoners, ondernemers als belangenorganisaties volop ruimte om met elkaar te bepalen hoe we het toerisme op het vakantie-eiland in de komende jaren met elkaar gaan verbeteren.

 

We hopen dat u met ons mee blijft denken!

 

Bijlage

 1. R4731-01 Definitief rapport Toeristisch imago onderzoek Schouwen-Duiveland.pdf 26-4-2017 12:41:49
 2. 2016-12-14 concept Zeeuwse Kustvisie met kaft.pdf 26-4-2017 12:41:49
 3. verslag_startbijeenkomst_toekomstperspectief.pdf 26-4-2017 12:41:47
 4. plan_van_aanpak_toekomstperspectief_toerisme.pdf 26-4-2017 12:41:47
 5. evaluatie_SD_kiest_voor_toerisme_2011_2015.pdf 26-4-2017 12:41:45
 6. Actieprogramma Schouwen-duiveland Kiest voor toerisme definitief PDF 13-2-2012.pdf 26-4-2017 12:41:45

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!