Nieuws toekomst toerisme

 • Verdere groei toerisme in Zeeland in 2019

  Vooral groei in de schouderseizoenenIn Zeeland groeide het aantal overnachtingen afgelopen jaar met 6,4% tot 11,2 miljoen, en ook het aantal gasten nam met 4% toe. Doordat het aantal overnachtingen sterker steeg dan het aantal gasten, nam de gemiddelde verblijfsduur per gast toe. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde. Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, heeft een en ander op een rij gezet ...
  Lees verder...
 • Voortgang Agenda Toerisme 2018-2026

  Zes thema’s staan centraal in de Agenda Toerisme 2018-2026. Zes thema’s waar we gezamenlijk aan werken: de gemeente Schouwen-Duiveland, ondernemers en andere belanghebbenden in de toeristische sector. Samen zijn we vol positieve energie aan de slag en maken we werk van onze ambities!
  Lees verder...
 • Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

  Op Nederlandse campings was het deze zomer veel drukker dan normaal. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen. Volgens het CBS is dat bijna 11 procent meer dan vorig jaar dezelfde maanden. Het aantal overnachtingen nam eveneens toe, naar 10,5 miljoen (plus 4,8 procent).
  Lees verder...
 • Futureproof community

  De gemeente Schouwen-Duiveland zet zich actief in voor duurzaam toerisme, milieuzorg, behoud van natuur/landschap en cultureel erfgoed. Graag maken we ondernemers attent op de website futureproof community. Futureproof community is het matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen. Hier vind je uitdagingen, oplossingen, kennis, evenementen en een gemotiveerd netwerk van onder...
  Lees verder...
 • Vaststelling Agenda Toerisme 2018-2026

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’ heeft vastgesteld, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma en regelgeving document. De gemeenteraad heeft besloten de Agenda Toerisme te amenderen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2018 een tweetal moties aangenomen met betrekking tot de Agenda Toerisme.
  Lees verder...
 • Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

  Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd met het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026. De concept-Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de ambities voor Schouwen-Duiveland als toeristisch recreatieve bestemming voor de toekomst weer. De agenda bevat strategische keuzes voor de toekomst, doelstellingen en uitvoeringsthema’s aan de hand waarvan per thema beleidskeuzes worden gemaakt.
  Lees verder...
 • Concept Agenda Toerisme 2018-2026 voorlopig klaar!

  Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders op 18 januari van dit jaar hebben de recreatieve belangenorganisaties, verenigd in het ‘Platform Toerisme’, de afgelopen periode verder gewerkt aan de nieuwe visie voor het toerisme (voorheen ‘Visie THS’, inmiddels genaamd ‘Agenda Toerisme 2018-2026’). Mede aan de hand van de input door stakeholders, alsmede de eerdere dialoog met de politie...
  Lees verder...
 • Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

  Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari jl. heeft het ‘Platform Toerisme’ het voorlopige visiedeel gepresenteerd voor de nieuwe toeristische visie voor Schouwen-Duiveland, getiteld de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’. Bij deze bijeenkomst waren diverse vertegenwoordigers van belangenorganisaties aanwezig zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, verschillende natuurorganisaties en ook andere overheden zoals Rijkswaterstaat en Waterschap.
  Lees verder...
 • Nieuwe visie toerisme krijgt gestalte

  Het traject voor de nieuwe visie toerisme komt op stoom. Op 23 november jl. heeft de recreatieve denktank een constructieve dialoog gevoerd met de gemeenteraad over de nieuwe koers voor het toerisme.
  Lees verder...
 • Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

  Onderaan deze pagina kunt u de ‘Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur’ downloaden. Het college en de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland hebben inmiddels kennis genomen van deze notitie. Deze notitie is een belangrijke stap om te komen tot een actuele toeristische visie voor Schouwen-Duiveland en is opgesteld in samenwerking met de ‘Recreatieve Denktank Schouwen-Duiveland’.
  Lees verder...