Aan de slag!

We willen met zijn allen graag een aantrekkelijk en vitaal buitengebied. Een Schouwen-Duivenland dat bruist en sprankelt, maar ook stilte en ruimte biedt. Dat willen wij als gemeente samen met u realiseren. 
Deze webpagina is ervoor om samen aan de slag te gaan. U kunt er zelf uw project op beginnen en u kunt anderen vragen om mee te doen. Kijk bij ook een initiatief? hoe het werkt en welke projecten er voor in aanmerking komen. U kunt u natuurlijk ook aansluiten bij een project dat door een ander of door ons als gemeente is opgestart. Want wij zullen ook deze site gebruiken. Dat doen we met alle projecten die we samen met u willen doen. 

Projecten die u opstart zijn van u. U kunt ze vaak samen met andere bewoners realiseren. Het kan ook zijn dat u de gemeente nodig heeft om het project te realiseren. Soms kunnen we helpen en aansluiten bij zo’n project. Aan de slag!

Initiatieven

Aanleg boomgaard bij Renesse

 

Ik ben Pieter Voets en ik werk bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ik zet me in voor het aanplanten van een boomgaard met oude fruitrassen samen met de bewoners van Renesse. Wie wil er mee helpen met het planten van hoogstamfruitbomen in ons dorp?

Het fruit mag weer hoog hangen! Vroeger waren hoogstamboomgaarden heel gewoon in Zeeland. Je vond de boomgaarden bij elk dorp. Met het verdwijnen van de hoge stammen, verdwenen ook sommige rassen.

Als we in Renesse een hoogstamboomgaard aanleggen, herstellen we een beetje het oude landschap van vroeger en kunnen we oude rassen weer op de kaart zetten.

En we doen het samen! Renessenaren, jong en oud, kunnen zich aanmelden om deze winter aan de slag te gaan met de aanplant van de boomgaard.

De gemeente en SLZ gaan helpen. De gemeente helpt bij de financiering en SLZ zorgt voor gereedschap en begeleiding.

Ik wil dan ook graag de inwoners van Renesse vragen mee te helpen bij de aanleg (en eventueel onderhoud) van de boomgaard. Wie doet er mee? Het is natuurlijk helemaal leuk als er scholen zijn die zich aanmelden! 

U kunt ook voor meer informatie kijken op de website van SLZ:  

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/

 

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl of bel naar  0113 - 23 09 36

|

Gerelateerd

Geen enkel artikel

Geef commentaar

Ook een initiatief?

Bekijk hier hoe uw initiatief een plek op deze site kan krijgen!