Aan de slag!

We willen met zijn allen graag een aantrekkelijk en vitaal buitengebied. Een Schouwen-Duivenland dat bruist en sprankelt, maar ook stilte en ruimte biedt. Dat willen wij als gemeente samen met u realiseren. 
Deze webpagina is ervoor om samen aan de slag te gaan. U kunt er zelf uw project op beginnen en u kunt anderen vragen om mee te doen. Kijk bij ook een initiatief? hoe het werkt en welke projecten er voor in aanmerking komen. U kunt u natuurlijk ook aansluiten bij een project dat door een ander of door ons als gemeente is opgestart. Want wij zullen ook deze site gebruiken. Dat doen we met alle projecten die we samen met u willen doen. 

Projecten die u opstart zijn van u. U kunt ze vaak samen met andere bewoners realiseren. Het kan ook zijn dat u de gemeente nodig heeft om het project te realiseren. Soms kunnen we helpen en aansluiten bij zo’n project. Aan de slag!

Initiatieven

masterclass CO2
Energie-neutraal draait om CO2-neutraal.  De masterclass over de zin en onzin van CO2 van Ronald Rovers is een eye opener. Dan wil ik naar 1) een energie- en 2) CO2-balans en 3) een systematiek om vervolgprojecten zinnig op elkaar aan te laten sluiten. In 'ons bin zinnig' staat een en ander kort omschreven.  Waar ik naar toe wil is dat we ons van goede informatie voorzien. In de Omgevingsvisie staat ‘behoud het goud, versnel de vernieuwing’ maar CO2 of energie-efficiëntie komt (nog)...
Lees meer
| Aantal keer gezien: (870)
‘Ons bin zinnig’ gaat over exergie, over energielandschappen en nog wat van die dingen. Wie denkt mee over vervolgprojecten?
De natuur is zeer energie-efficiënt. Wat wij daarvan kunnen leren is dit. Als we energie-efficiëntie invoegen tussen ‘duurzame bronnen en besparen’ in, hebben we minder  duurzame bronnen nodig. Energie-efficiëntie  is, ook volgens Brussel, kosten-efficiënt. Het gaat niet alleen om landschapsbeeld, het scheelt  óók in de portemonnee. Waarom doen we dat dan niet? Het antwoord is simpel: onbekend maakt onbemind.  Exergie (plaatje) heeft wel alles met energie te maken. Maar de exergie-benaderin...
Lees meer
| Aantal keer gezien: (3193)
Aanleg boomgaard bij Renesse
Ik ben Pieter Voets en ik werk bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ik zet me in voor het aanplanten van een boomgaard met oude fruitrassen samen met de bewoners van Renesse. Wie wil er mee helpen met het planten van hoogstamfruitbomen in ons dorp?
Lees meer
| Aantal keer gezien: (1219)
Zonnecellen op alle daken van Schouwen-Duiveland
Ik wil graag bijdragen aan een schoon én sociaal Schouwen-Duiveland. Ik vind het belangrijk dat we frisse lucht inademen en dat we zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan onze samenleving. Hoe kunnen we die twee doelstellingen verwezenlijken in één project? Dat kan als u zonnepanelen koopt die wij dan leggen op het dak…van een ander! Daarom wil ik u vragen mee te doen aan de postcoderoos.
Lees meer
| Aantal keer gezien: (1318)
Denk mee over vrijkomende agrarische bebouwing
Mijn naam is Jaap Verseput en woon sinds 1980 op Schouwen-Duiveland in een polder achter het dorp Zonnemaire. Mijn beroep is akkerbouwer op een bedrijf van ongeveer 80 hectare. Gewassen die op het bedrijf worden geteeld zijn aardappelen, plantuien, uien, suikerbieten, knolselderij en tarwe. Door mijn beroep en de plek waar ik woon voel ik me betrokken bij ontwikkelingen en veranderingen op het platteland.
Lees meer
| Aantal keer gezien: (1350)

Ook een initiatief?

Bekijk hier hoe uw initiatief een plek op deze site kan krijgen!