A A A

Spelregels 'aan de slag pagina'

De ‘aan de slag pagina’ is een pilot voor participatie. Het idee is dat de gemeente een plek op de site inricht waar bewoners een samenwerkingsvraag voor ons buitengebied, met betrekking tot recreatie en toerisme en duurzaamheid en energietransitie kunnen neerleggen. Er zijn twee redenen om dit via deze pagina te doen:

 • Het is een dienst zodat je niet zelf voor ieder initiatief een site hoeft te maken.
 • Als het gaat lopen kunnen zie je wat er speelt, en dat kan inspirerend werken.

De pilot houdt in dat we onderzoeken of deze digitale vorm van participatie en samenwerking werkt (doen er genoeg mensen mee, voegt het wat toe, komt er activiteit op gang etc.) en wat we, als we hier in de toekomst echt verder mee willen, moeten regelen om het goed te later verlopen.
Een van de onderwerpen van de ‘pilot’ is welke spelregels nodig zijn om het goed te laten verlopen. Deze spelregels ontwikkelen zich tijdens de pilot. Op dit moment hanteren we de volgende spelregels:

 1.  De initiatiefnemer stelt zich voor met een afbeelding en een kort tekstje. Omdat het belangrijk is dat het zichtbaar is wie er actief is.
 2.  Er is een duidelijke samenwerkingsvraag. De initiatiefnemer wil iets samen met anderen realiseren/bespreken/ regelen. Het doel van de site is dat er interactie ontstaat en dat mensen geactiveerd worden om aan de slag te gaan.  
 3. De initiatiefnemer bepaalt de inhoud, maar de inhoud moet wel aansluiten bij de drie hoofdonderwerpen: buitengebied en de wateren Oosterschelde en Grevelingen; recreatie en toerisme; energietransitie-duurzaamheid.
 4. De gemeente heeft geen mening en neemt geen standpunt in over de inhoud van de samenwerkingsvragen.
 5. De initiatiefnemer maakt steeds duidelijk wat de inhoud aan de samenwerkingsvraag is. Vooral als dat niet vanzelfsprekend is vraagt dit extra aandacht. We houden focus en zorgen dat de site op samenwerking is gericht.
 6. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de inhoud niet op personen gericht is, en niet grof of aanstootgevend is.
 7. Als LOS stadomland twijfel heeft of de spelregels gevolgd worden, bespreekt zij dit met de gemeente. Bij overduidelijke afwijkingen worden bijdragen verwijderd en/of niet geplaatst.
 8. LOS stadomland en de initiatiefnemer streven ernaar steeds binnen 2 dagen op een email te reageren.
 9. Toevoegingen aan de site kunnen 1 dag tot 1 week duren.
  De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het initiatief en de communicatie met deelnemers met betrekking tot de samenwerking.

Terug naar de initiatief pagina

duivenland
2212