Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Verdere groei toerisme in Zeeland in 2019

Verdere groei toerisme in Zeeland in 2019

Vooral groei in de schouderseizoenen In Zeeland groeide het aantal overnachtingen afgelopen jaar met 6,4% tot 11,2 miljoen, en ook het aantal gasten nam met 4% toe. Doordat het aantal overnachtingen sterker steeg dan het aantal gasten, nam de gemiddelde verblijfsduur per gast toe. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde. Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, heeft een en ander op een rij gezet en samen met VVV Zeeland geanalyseerd. De groe...
Lees meer
Voortgang Agenda Toerisme 2018-2026

Voortgang Agenda Toerisme 2018-2026

Zes thema’s staan centraal in de Agenda Toerisme 2018-2026. Zes thema’s waar we gezamenlijk aan werken: de gemeente Schouwen-Duiveland, ondernemers en andere belanghebbenden in de toeristische sector. Samen zijn we vol positieve energie aan de slag en maken we werk van onze ambities!
Lees meer
Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

De gemeenteraad wil komen tot een vernieuwde omgevingsvisie Landelijk Gebied. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied teruggegeven aan het college van burgemeester en wethouders omdat ze de visie nog niet geschikt vond om vast te stellen. B&W is gevraagd om een vervolgproces te organiseren voor afronding van de Omgevingsvisie met de directe betrokkenheid van de gemeenteraad. We informeren u over dit vervolg middels dit bericht.
Lees meer
Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgestelde Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt de raadsbehandeling opgeknipt in drie fasen. Het voorstel is om de Omgevingsvisie in drie delen te behandelen: 1. visie op hoofdlijnen, 2. behandeling van de thema’s als bouwstenen van de visie, 3. integratie van de bouwstenen in de Omgevingsvisie. We houden u op de hoogte van de data van de openbare raadsbijeenkomsten en de raadsbehandeling. Het s...
Lees meer
Toerisme groeit op Schouwen-Duiveland!

Toerisme groeit op Schouwen-Duiveland!

  • Aantal keer bekeken 842
Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de toeristische cijfers voor Schouwen-Duiveland en Zeeland over 2018 bekendgemaakt. De gemeente Schouwen-Duiveland telde, net als voorgaande jaren, het grootste aantal overnachtingen in Zeeland. Het aantal overnachtingen in Zeeland is met 3,5% gegroeid. Het aantal overnachtingen op Schouwen-Duiveland is gestegen van 5,2 miljoen nachten in 2017 naar 5,4 miljoen nachten in 2018, een stijging van 6%.
Lees meer
Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

Op Nederlandse campings was het deze zomer veel drukker dan normaal. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen. Volgens het CBS is dat bijna 11 procent meer dan vorig jaar dezelfde maanden. Het aantal overnachtingen nam eveneens toe, naar 10,5 miljoen (plus 4,8 procent).
Lees meer
Futureproof community

Futureproof community

De gemeente Schouwen-Duiveland zet zich actief in voor duurzaam toerisme, milieuzorg, behoud van natuur/landschap en cultureel erfgoed. Graag maken we ondernemers attent op de website futureproof community. Futureproof community is het matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen. Hier vind je uitdagingen, oplossingen, kennis, evenementen en een gemotiveerd netwerk van ondernemers. Website: https://futureproof.community/ ...
Lees meer

Vaststelling Agenda Toerisme 2018-2026

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’ heeft vastgesteld, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma en regelgeving document. De gemeenteraad heeft besloten de Agenda Toerisme te amenderen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2018 een tweetal moties aangenomen met betrekking tot de Agenda Toerisme.
Lees meer
Pagina 1 van 5 EersteVorige [1]

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!