Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgestelde Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt de raadsbehandeling opgeknipt in drie fasen. Het voorstel is om de Omgevingsvisie in drie delen te behandelen: 1. visie op hoofdlijnen, 2. behandeling van de thema’s als bouwstenen van de visie, 3. integratie van de bouwstenen in de Omgevingsvisie. We houden u op de hoogte van de data van de openbare raadsbijeenkomsten en de raadsbehandeling. Het s...
Lees meer
Toerisme groeit op Schouwen-Duiveland!

Toerisme groeit op Schouwen-Duiveland!

  • Aantal keer bekeken 447
Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de toeristische cijfers voor Schouwen-Duiveland en Zeeland over 2018 bekendgemaakt. De gemeente Schouwen-Duiveland telde, net als voorgaande jaren, het grootste aantal overnachtingen in Zeeland. Het aantal overnachtingen in Zeeland is met 3,5% gegroeid. Het aantal overnachtingen op Schouwen-Duiveland is gestegen van 5,2 miljoen nachten in 2017 naar 5,4 miljoen nachten in 2018, een stijging van 6%.
Lees meer
Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

Op Nederlandse campings was het deze zomer veel drukker dan normaal. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen. Volgens het CBS is dat bijna 11 procent meer dan vorig jaar dezelfde maanden. Het aantal overnachtingen nam eveneens toe, naar 10,5 miljoen (plus 4,8 procent).
Lees meer
Futureproof community

Futureproof community

De gemeente Schouwen-Duiveland zet zich actief in voor duurzaam toerisme, milieuzorg, behoud van natuur/landschap en cultureel erfgoed. Graag maken we ondernemers attent op de website futureproof community. Futureproof community is het matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen. Hier vind je uitdagingen, oplossingen, kennis, evenementen en een gemotiveerd netwerk van ondernemers. Website: https://futureproof.community/ ...
Lees meer

Vaststelling Agenda Toerisme 2018-2026

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’ heeft vastgesteld, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma en regelgeving document. De gemeenteraad heeft besloten de Agenda Toerisme te amenderen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2018 een tweetal moties aangenomen met betrekking tot de Agenda Toerisme.
Lees meer
Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

  • Aantal keer bekeken 1916
Op 22 oktober 2018 wordt de concept omgevingsvisie voor het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland gepresenteerd aan de gemeenteraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. De avond vangt aan om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De omgevingsvisie landelijk gebied bestaat uit drie delen: deel I : concept-omgevingsvisie deel II : achtergrond waardering gebiedskenmerken deel III: landschappelijke inpassingsstrategie z...
Lees meer
Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd met het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026. De concept-Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de ambities voor Schouwen-Duiveland als toeristisch recreatieve bestemming voor de toekomst weer. De agenda bevat strategische keuzes voor de toekomst, doelstellingen en uitvoeringsthema’s aan de hand waarvan per thema beleidskeuzes worden gemaakt.
Lees meer
Pagina 1 van 5 EersteVorige [1]2345 Laatste

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!